Kullanıcı Sözleşmesi

1.Şirket Bilgileri

Şirket Adı:Ice Education INC.

Şirket Adresi:8 The Green Suite 12650 Dover, Delaware/USA

E-Posta:info@onlinekidsacademy.com


2.Tanımlar

KULLANICI/VELİ:Kurallar çerçevesinde, internet sitesi ve platform aracılığı ile Online Kids Academy ile bir hizmet sözleşmesi yapan, kanuni ehliyete sahip gerçek kişi,

ÇOCUK:Kanuni velisinin/vasisinin rızası ile, Online Kids Academy tarafından sağlanan yabancı dil derslerine ve etkinliklerine erişim sağlayan 18 yaş altı gerçek kişi,

HESAP/KULLANICI PANELİ:Belirli bir Kullanıcıya özel olarak verilen ve kullanıcının platformu kullanmasını sağlayan bireysel Veli hesabı, elektronik hesap,

PLATFORM:Online Kids Academy’nin üzerinden hizmet sağladığı, kullanıcıların www.onlinekidsacademy.com adresinden erişim sağladıkları, eğitsel uygulama,

WEB SİTESİ/ SAYFA: www.onlinekidsacademy.com adresindeki internet portalı ve alt alan adları.

ÖĞRETMEN/EĞİTMEN:Online Kids Academy tarafından sağlanan hizmetlerin bir parçası olarak dersler veren gerçek kişi,

KAYIT:Kullanıcının Platform üzerinde Hesap oluşturması,

KULLANICI BİLGİLERİ: Kullanıcı adı ve şifreden oluşan, Platformda oturum açmak için gerekli bilgiler,

İÇERİK:Metin verisi, grafiksel veri, ses dosyaları (ses kaydı, vb.), sesli video dosyaları (video klipler, filmler, multimedya nesneleri, Öğretmenler hakkında kayıtlar, kurslar, dersler vb.), her türlü görsel içerik, müfredat gibi her türlü ders ve sistem materyali.

SÖZLEŞME:Online Kids Academy ile Kullanıcı arasında, Kullanıcı tarafından seçilmiş bir paket ile herhangi bir süre boyunca Hizmetlerin sağlanması için mesafeli olarak yapılan anlaşma.

HİZMET:Platform üzerinden Çocuk, Kullanıcı ve Öğretmen/Eğitmen arasında doğrudan iletişimin yanı sıra, online olarak görüntü ve ses aktarımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilen her türlü ders ve etkinlik,

DERSE KATILMAYA HAZIR OLMA:Kullanıcı ya da Öğretmenin, planlanan tarih ve saatten dersten 10 dakika öncesinde, Platform üzerindeki Hesabında oturum açmış olması ve dersin başlaması amacıyla “Sınıfa Gir” seçeneğini seçmesini, ifade eder.


3.Genel Şartlar
 1. Platform ve Hizmetleri kullanmaya başlayan Kullanıcı işbu sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
 2. Online Kids Academy; işbu sözleşmeyi Kullanıcının web sitesi üzerinden istediği zaman okuyabilmesine, ücretsiz kopyalamasına, yazdırmasına, indirmesine olanak tanımaktadır.
 3. Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını; bu sözleşmeyi elektronik ortamda doğrulamakla, Sözleşmenin yapılmasından önce, ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve kullanım bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.Kayıt
 1. Platform üzerinde bir Hesap oluşturmak ücretsizdir.
 2. Kullanıcı bir e-posta adresi ve belirlediği telefon numarasıyla sadece bir Hesap açabilir. Hesabını açan veli bu hesaba bağlı olarak dilediği sayıda öğrenci hesabı açabilir.
 3. Bir Hesap açmak için Kullanıcı, Web sitesinde mevcut kayıt formunu doldurur. Kayıt Formuna veli isim-soyisim, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri girilmeli, Kullanıcı tarafından kişiye özel şifre oluşturulmalı ve sonra da “Kayıt Ol” seçeneğini seçilmelidir. Ardından yeni açılan Sayfada “Çocuğunuzun Bilgileri” başlıklı kısım doldurulmalıdır. Burada girilmesi istenilen bilgiler; Çocuğun isim-soyisim, doğum yılı ve sınıf bilgileridir. Bilgiler tamamlandıktan sonra “İleri” seçeneği seçilmelidir. Profil resmi seçildikten sonra yeniden “İleri” seçeneği seçilmeli, son olarak “Çocuğunuzun İngilizce Seviyesi” başlıklı sayfada “Hiç İngilizce bilmiyor.”, “Kelime düzeyinde biliyor.”, “Kendini İngilizce ifade edebiliyor.”, “Bilingual” seçeneklerinden biri belirlenmeli ve yine “İleri” seçeneği seçilerek kayıt tamamlanmalıdır. Kaydı tamamlayan veli dilerse hesabına bir başka çocuk hesabı da ekleyebilir.
 4. Kayıt esnasında verilen bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesi Kullanıcının sorumluluğunda olup, bilgilerin eksik ya da hatalı girilmesi halinde doğacak zararlardan Sağlayıcı sorumlu değildir.
 5. Kullanıcı geçerli-aktif bir e-posta adresine ve telefon numarasına sahip olması gerektiğini kabul eder. Kullanıcı vermiş olduğu e-posta adresini ve telefon numarasını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür, bu bilgilerin değişmesi halinde, telefon ya da e-posta yolu ile Online Kids Academy ile irtibata geçerek bu değişim hakkında derhal bilgilendirmekle yükümlüdür, aksi halde mevcut e-posta adresine ve telefon numarasına yapılan her türlü bildirim Kullanıcıya yapılmış sayılır.
 6. Bu e-posta adresi ile telefon numarası Hesaba bağlıdır, Kullanıcının Sağlayıcı tarafından tanımlanmasının zorunlu bir yoludur ve Hizmetlerin sağlanmasıyla ilişkili tüm yazışmalarda kullanılacaktır.
 7. Online Kids Academy/Sağlayıcı; Hesap adı ile daha önce kayıt yapıldığının, aynı kişi tarafından kötü niyetli olarak birden fazla kayıt denemesi yapıldığının tespit edilmesi, Kullanıcı tarafından yapılan eylemlerin kanunlara-ahlak kurallarına aykırı olduğunun, üçüncü tarafların kişilik haklarını ya da işbu Sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğinin anlaşılması yahut buna inanmak için makul sebepleri olması halinde bir Hesap oluşturulmasını reddedebilir, mevcut bir Hesabı bloke edebilir ya da silebilir. Bu husus tamamıyla Sağlayıcının takdirindedir.
 8. Kullanıcı; Kullanıcı Bilgilerini, ders bilgi ve materyallerini herhangi üçüncü tarafla paylaşmayacağını, bu bilgilerin paylaşılmasından kaynaklanabilecek zararlardan tek başına sorumlu olacağını peşinen kabul ve beyan eder.

5.Sözleşmenin Uygulanması ve Hizmetin Sağlanması
 1. Açıklandığı şekilde kayıt işleminin tamamlanmasından sonra, Kullanıcı tarafından Sitede belirtilen paketlerden biri seçilerek ödemenin tamamlanması ile, ilgili dersler ve kullanım hakları Kullanıcının kişiye özel Hesabına tanımlanır ve hizmete ilişkin fatura Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine mail yolu ile 7(yedi) iş günü içerisinde iletilir. Kullanıcı her bir ders için belirlenen tarih ve saatten 10(on) dakika öncesinde derse katılmaya hazır durumda olarak, Çocuğun ses ve görüntüsünün işlenmesine açıkça onay verdikten sonra Platformu kullanabilir.
 2. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul ederek, sağlamış olduğu bilgilerin eksiksiz olduğu, gerçekleri yansıttığı ve herhangi üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediği, reşit olduğu ve bir Sözleşmeye taraf olma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 3. Kullanıcı, Hizmet başlangıcı öncesinde bilgisayar donanımının teknik durumunu kontrol etmeyi ve bağlantı performans testi, mikrofon ve kameranın doğru çalıştığının kontrollerini yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Online Kids Academy, yukarıda bahsedilen parametrelerin kontrolü için Platform üzerinde işlevler sunmaktadır. Bu amaçla Kullanıcı, Kullanıcı Paneli üzerinde göreceği “Ekipman Testi” seçeneğini seçer.
 4. Online Kids Academy, 3(üç) ile 14(ondört) yaş arası Çocuklara Hizmet sağlamakla birlikte, her bir durumu diğerlerinden ayrı olarak inceleyerek karar verme haklarını saklı tutar.
 5. Platform üzerinden birebir dersler, grup dersler, deneme dersleri ve seviye belirleme dersleri sağlanmakta olup, grup dersler en fazla 3 (üç) kişi olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Platform üzerinden sağlanan deneme dersleri ve seviye belirleme dersleri esasen ücretli olup, Online Kids Academy, kişiye özel olarak, ücretsiz ders verme, ücretsiz deneme sınavı yapma, kampanya ve tanışma dersleri organize etme haklarını saklı tutar. Bu halde Kullanıcı, yapmış olduğu ödemenin iadesini talep edemez.
 6. Kullanıcı; Web Sitesinde mevcut olan, haftada 1(bir) ders, haftada 2(iki) ders ve haftada 3(üç) ders paketlerinden 1(bir) aylık, 3(üç) aylık, 6(altı) aylık ya da 12(oniki) aylık olacak şekilde satın alabilir. Şu kadar ki, herhangi bir paketin satın alınması halinde Kullanıcı almış olduğu pakete abone olur ve Kullanıcı Panelinde bulunan Abonelik Bilgilerim seçeneğinde görüntülenen “Abonelik İptal” seçeneğini işaretlemediği müddetçe, satın almış olduğu paketin son dersinin sona erme saatinden 1(bir) saat sonra aboneliği otomatik olarak yenilenir.
 7. Aboneliğin yenilenmesi, aynı süre ve sıklıktaki derslerin aynı ücret karşılığında Kullanıcı Hesabına tanımlanmasıdır. Kullanıcı, yenileme tarihindeki fiyat üzerinden değil, satın almış olduğu tarihteki fiyat üzerinden ödemelere devam eder. Kullanıcının yenileme tarihindeki fiyatın, kendi ödediğinden düşük olması nedeniyle Sağlayıcıdan herhangi bir talepte bulunamayacağı kendisine açıkça anlatılmıştır.
 8. Kullanım süresince; Kullanıcının seçimine göre, haftada 1(bir), haftada 2(iki) ve haftada 3(üç) olarak Kullanıcı hesabına tanımlanan dersler kullanılmaması halinde bir sonraki haftaya aktarılmaz, bu derslerin sonradan kullanılması Kullanıcı tarafından talep edilemez, Kullanıcı talebiyle dersler ertelenemez ve dondurulamaz. Haftalık derslere katılım sağlanmaması halinde, bu derse yönelik hak kaybolur.
 9. Aynı şekilde, 1(bir) aylık, 3(üç) aylık, 6(altı) aylık ve 12(oniki) aylık paketlerden seçen Kullanıcı bu süre içerisinde Hesabına tanımlanan derslere katılım sağlamazsa yahut tanımlanan krediler kullanılmazsa, belirlenen sürenin sona ermesi ile de bu haklar kaybolur, abonelik yenilense dahi bir sonraki aboneliğe aktarılamaz. Katılım sağlanmayan derslerin sonradan kullanılması Kullanıcı tarafından talep edilemez, Kullanıcı talebiyle dersler ertelenemez ve dondurulamaz.
 10. Bire bir dersler 25(yirmibeş) dakika, grup dersler 30 (otuz) dakika, deneme dersi 25(yirmibeş) dakika, seviye belirleme dersi 10 (on) dakika olarak gerçekleştirilir. Online Kids Academy/Sağlayıcının işbu sürelerde yahut derslerle ilgili her türlü düzenlemede değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 11. Belirlenen 1(bir) aylık, 3(üç) aylık, 6(altı) aylık ve 12(oniki) aylık sürelerin dolmasından evvel aboneliğini iptal etmek isteyen ve kullanıma devam etmek istemeyen Kullanıcıya, iptal talebinin Sağlayıcıya ulaştığı güne kadar olan kullanımlarına ilişkin, o ay için tanımlanan ders kredileri derslere katılım sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın, indirimsiz ve kampanyasız fiyatları üzerinden hesaplama yapılır ve bu miktar ödediği miktardan çıkarılarak, bakiye kısım kendisine 7(yedi) iş günü içerisinde, satın alma işleminde kullanılan kart üzerinden iade edilir. Yalnızca aboneliği iptal eden Kullanıcı, satın almış olduğu sürenin sonuna kadar paketini kullanmaya devam edebilir. Ancak paket süresinin dolması sonrasında paketi otomatik olarak yenilenmez ve Kullanıcı önceden satın almış olduğu paket ile kendisine sağlanan avantajları kaybeder.
 12. Ödeme sadece nakit olmayan yöntemlerle ve çevrimiçi ödeme aracı kuruluşu aracılığıyla yapılmaktadır. Kullanıcı bu ödemeyi Hizmet sağlanmadan önce yapmakla yükümlüdür. İlgili ödeme herhangi bir sebeple gerçekleştirilmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Sağlayıcı hizmet sağlanma yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Kullanıcı tarafından ödemenin gerçekleştirilmemesi durumunda, Kullanıcıya sağlanan haklar durdurulabilir, hesabı askıya alınabilir ya da bloke edilebilir.
 13. Web sitesi üzerinde bulunan tüm fiyatlar KDV dahil fiyatlardır. Web sitesi ya da Platform üzerinde sunulan paketin fiyatı, Kullanıcının bir Hizmeti satın aldığı anda bağlayıcı olacaktır.
 14. Online Kids Academy tarafından sağlanan tüm hizmetler Platform üzerinden sağlanmaktadır. Kullanıcı Hesabına giriş yaptıktan sonra; daha önce satın almış olduğu paketten geriye kalan ders sayısını ya da kalan kredi miktarını, geçmiş derslerini ve abonelik yenileme tarihini görebilmektedir. Kullanıcı, İşbu sözleşmeyi kabul ederek belirli bir paket seçimi, bir dersin süresi ve Hizmet bedelini anladığını beyan eder.
 15. Çocuğun derse katılımının sağlanması ve her dersten 10(on) dakika öncesinde Derse katılmaya hazır olması Velisinin sorumluluğunda olup, dersler esnasında Çocuğun Velisinin gözetiminde olması önerilmektedir. Öğretmen, dersin başlangıcından itibaren 5 (beş) dakika süre ile öğrencinin derse katılmasını beklemekte ve ardından dersten ayrılmaktadır. Öğretmenin dersten ayrılmasından sonra bu derse katılmak mümkün olmayıp, dersin gerçekleştiği kabul edilir. Bu nedenle dersin başlamasından 10 dakika öncesinde bilgisayar başında Kullanıcı ve Çocuk hazır olarak beklemelidir. Bu hususta tüm sorumluluk Kullanıcıya/Veliye ait olup, geç kalınmış olması nedeniyle gerçekleştiği kabul edilen bu derse ilişkin Sağlayıcıdan herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
 16. Online Kids Academy, Çocuğun her dersine aynı öğretmenin gireceği garantisini vermemektedir.
 17. Grup ders paketlerinden satın alan Kullanıcı; öğretmen seçimi, ders iptali, erteleme gibi haklardan faydalanamaz. Birebir ders paketi satın alan Kullanıcı, istediği öğretmenden ders alma ve dersi iptal etme ya da tarihini değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, bu halde de yapılacak değişimlerin Sağlayıcıya e-posta ya da telefon ile bildirilmesi ya da Kullanıcı ekranından bu işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin dersin başlangıç saatinden 8 (sekiz) saat öncesinde yapılması zorunludur. Aksi halde Kullanıcı tarafından bu haklar kullanılamayacak ve en başta planlanan dersin gerçekleştirildiği kabul edilecektir.
 18. Kullanıcı vermiş olduğu telefon numarası veya e-posta adresine yaklaşan ders hakkında bir hatırlatma bildirimi alır. İşbu bildirimleri takip etmek ve dikkatle okumak Kullanıcının sorumluluğundadır.
 19. Öğretmenin hazırlıksız olması, Sağlayıcıdan ya da Öğretmenden kaynaklanan teknik bir nedenle bir dersin gerçekleştirilememesi halinde, grup derslerde Kullanıcının karar vereceği başka bir güne ücretsiz aktarma yapılır, birebir derslerde kullanım hakkı hesabına iade edilir.
 20. Kullanıcı, sözleşmeye konu Hizmetin gereğince sağlayabilmesi amacıyla, kullanılan cihaz üzerinden ses ve görüntü sağlamayı kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili derslerin gerçekleştirilememesi halinde, Kullanıcı tarafından herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

6.Teknik Gereklilikler
 1. Online Kids Academy Platformu ve Hizmetleri kullanabilmek için şunlar gereklidir:
  a) Şu işletim sistemlerine sahip bir bilgisayar kullanımı: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; RAM hafıza: 2 GB; İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz (ya da muadili veya üzeri);
 2. Otomatik güncellemeleri aktif bir Google Chrome web tarayıcının güvenilir bir sürümünün kullanımı;
 3. Verimli bir mikrofon ve video kamera kullanımı;
 4. En az 5Mb/s bant aralığına sahip bir internet bağlantısı kullanımı
 5. Kullanıcının internet bağlantısını olumsuz etkileyebilecek herhangi programı kapatması tavsiye edilir.
 6. İnternet erişim ücretleri Kullanıcı tarafından karşılanır ve mobil cihaz ve mobil ağların kullanımında da bu geçerlidir. Mobil cihaz üzerinden Hizmet kullanan kişilerin mobil hizmet sağlayıcıların uyguladığı veri transfer (internet bağlantısı) ücretleri bilmeleri gerekir.
 7. Sadece Kullanıcının Web sitesi kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerezler kullanılabilir ve özellikle de şu amaçlıdır:
  • Kullanıcının oturumunun açık tutulması (Platform’a giriş yaptıktan sonra), bu sayede Kullanıcı her sayfa yüklemede şifresini tekrar girmek zorunda kalmaz;
  • Platformu Kullanıcı ihtiyaçlarına adapte etmek ve
  • Web sitesi görüntüleme istatistikleri elde etmek.

7.Online Kids Academy Hak Ve Yükümlülükleri
Online Kids Academy, şunlarla yükümlüdür:
 1. Aksi, Sağlayıcı tarafından takdir edilmediği ve Kullanıcı tarafından yukarıda belirtilen yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirildiği müddetçe, Kullanıcı tarafından seçilen zaman diliminde Platforma erişim sağlamak;
 2. Kullanıcı tarafından rapor edilen kusurların ortadan kaldırılması;
 3. Hizmet çerçevesinde gerekli özeni göstererek dersler veren Öğretmenleri seçmek;

Online Kids Academy şu haklara sahiptir:
 1. Mücbir sebepler ya da Platformun bakımı ya da değişiklikler yapılması yahut teknik problemler nedeniyle Platformun geçici, kısa süreli olarak faaliyetlerine ara vermek;
 2. Kullanıcın e-posta adresine Platformun işlevleri ve Hizmetin verilmesi ve Platformda olabilecek yeni özellikler hakkında teknik mesajları göndermek ya da verilen iletişim numarasına bilgilendirici mesajlar atmak yahut bu hususları Sitede yayınlamak;
 3. Kanunlara, yasal düzenlemelere, genel ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunan veya işbu Sözleşmenin hükümlerini ihlal eden Kullanıcıların Hesaplarını bloke etmek ya da silmek;
 4. İnternet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hataları nedeniyle fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etmek.

Online Kids Academy, şunları beyan ve taahhüt eder:
 1. Kişisel verileri, ilgili Türkiye kanunlarına göre işlemek, özellikle 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini göz önünde bulundurmak,
 2. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yanı sıra Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine, kişisel verilerinin Türkiye dışındaki üçüncü ülkelere transferine ilişkin sorularını anlaşılır ve makul zaman zarfı içerisinde cevaplamak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun tavsiyelerine uymak.

8.Sorumluluk
 1. Kullanıcının hiçbir eyleminden Online Kids Academy/Sağlayıcı sorumlu değildir.
 2. Verilen İngilizce dil kursunun sonuçlarından Online Kids Academy/Sağlayıcı sorumlu değildir.
 3. Kullanıcının Platform ya da Hizmete erişimini engelleyen, Kullanıcıdan kaynaklanan, bilgisayar ekipmanına bağlı teknik problemler ya da teknik kısıtlamalardan Online Kids Academy/Sağlayıcı sorumlu değildir.
 4. Başta Kullanıcının üçüncü tarafların telif ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi olmak üzere Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ya da bunların sonucu olarak üçüncü tarafların yaşayabileceği zararlar ve hak ihlallerinden Online Kids Academy/Sağlayıcı sorumlu değildir.
 5. Online Kids Academy/Sağlayıcı, Öğretmenleri tarafından kullanılan öğretim yöntemlerini denetlerken bu faaliyetlerin mesleki doğası hakkında gerekli özeni gösterir.
 6. Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetler, "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta; pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunulmamaktadır.
 7. Öngörülemeyen ve sonuçları önlenemeyecek bir olay olarak tanımlanabilecek mücbir sebepler, her türlü hastalık, doğa olayları ve afetlere bağlı olarak Hizmet verilmesinde, Platform ve her türlü eklentisinde kesintiler yaşanması halinde kesintilerden Online Kids Academy/Sağlayıcı sorumlu değildir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde Online Kids Academy/Sağlayıcı Kullanıcıyı kesinti ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirecektir.

9.Şikayetler
 1. Kullanıcı, Platform ya da dersler ile ilgili herhangi bir şikâyetini, bu şikâyetin ardındaki nedenin meydana gelmesini takip eden 7(yedi) gün içerisinde işbu sözleşmede yer verilen e-posta göndererek elektronik yollarla işleme koyabilir.
 2. İşbu şikâyet Kullanıcının bilgilerini ve şikâyete neden olan durumun bir tanımını içermelidir.
 3. Online Kids Academy/Sağlayıcı, işbu şikâyetin alındığı tarihi takip eden 14(ondört) iş günü içerisinde bu şikâyeti yanıtlayacak ve Kullanıcıyı sonraki adımlar hakkında bilgilendirecektir. Bu şikâyetin haklı gerekçelere dayanması durumunda, Online Kids Academy/Sağlayıcı, Kullanıcıyı şikâyetin çözümü için önerdiği yöntem hakkında bilgilendirecektir. Bahsi geçen şikâyette eksiklik bulunması halinde, Online Kids Academy/Sağlayıcı, Kullanıcı ile irtibata geçerek şikâyetini tamamlamasını, açıklamasını yahut olayın aydınlatılması bakımından gerekli bilgilerin verilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından, gerekli bilgilerin paylaşılmasından ya da sorunun çözümü için iş birliği yapmaktan kaçınılması halinde Online Kids Academy/Sağlayıcının herhangi bir sorumluluğundan söz edilemeyecektir.
 4. Online Kids Academy/Sağlayıcı için Kullanıcının memnuniyeti esastır. Şu kadar ki, Online Kids Academy/Sağlayıcı gerekli araştırma ya da incelemeyi yaptıktan sonra, ilgili şikâyetin haksız, dayanaksız, kötü niyetli yahut Kullanıcıdan kaynaklanan bir nedenden kaynaklandığının anlaşılması halinde, şikâyeti reddetme hakkı saklıdır. Şikâyetin reddedilmesi halinde Kullanıcı ilgili mevzuat gereği bulunduğu ilçe ya da il tüketici hakları kurumuna başvurabilir. Ancak, öncesinde yukarıda yer alan düzenleme gereği Online Kids Academy/Sağlayıcıya başvuru yapılması gerektiği hususunda taraflar mutabıktır.

10.Yasa Dışı İçerik Paylaşımı
 1. Paylaştıkları İçerik, görüntü ve seslerin yanı sıra derslere katılımlarından da sadece Kullanıcılar sorumludur. İlgili mevzuat gereği, erişim sağlayıcı kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Buna göre Sağlayıcı bu gibi İçerik ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 2. Kullanıcı, Platform üzerinde işbu Sözleşmeyi ihlal eden İçerik paylaşıldığına yahut diğer Kullanıcıların yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgi alması halinde bu durumu derhal Online Kids Academy/Sağlayıcı ile iletişime geçerek rapor etmelidir.
 3. Platform üzerinde yasa dışı İçerik ya da yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı, genel ahlak ve adaba aykırı İçerikler paylaşmak yasaktır.
 4. Online Kids Academy/Sağlayıcı, yasa dışı olduğu, yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğu ya da genel ahlak ve adaba aykırı olduğu belirlenmiş olan İçeriğe erişim sağlamama, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya uygun olmayan içerik paylaşan Kullanıcının hesabını askıya alma, bloke etme yahut silme hakkını saklı tutar. Online Kids Academy/Sağlayıcı, paylaşılan İçeriğin ön ya da takip kontrollerini gerçekleştirmez.
 5. Platform üzerinde İçerik paylaşımının sonucu olarak Kullanıcının üçüncü taraflarla ihtilafa düşmesi halinde ya da geçerli kanunların hükümleri gereğince veya Kullanıcının üçüncü tarafa zarar veriyor olması halinde, Kullanıcı bu ihlalin sonucu olan zararı eksiksiz tazmin etmekle yükümlüdür.

11.Sözleşmeden Çekilme Ve Platform Kullanımını Sonlandırma
 1. Kullanıcı, Hesabını ve mevcut Platform Hizmetlerini kullanmayı bırakmanın yanı sıra hesabının kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu talep Online Kids Academy/Sağlayıcıya yine e-posta yoluyla bildirilmelidir. İşbu e-postanın Online Kids Academy/Sağlayıcıya ulaşmasını müteakip 14(ondört) iş günü içerisinde işbu talebi yerine getirecektir.
 2. Kullanıcı, bir Sözleşmeye girmesini takip eden 14(ondört) gün içerisinde gerekçe vermeksizin o Sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Sözleşmeden çekilme hakkını kullanabilmek için Kullanıcının o Sözleşmeye girmesini takip eden 14(ondört) gün içerisinde bir sözleşmeden çekilme beyanını şu e-posta adresine göndermesi gerekir: info@onlinekidsacademy.com
 3. Sözleşmenin tanıdığı nedensiz iptal süresi dolmadan Hizmet sağlanmaya başlanması ve Kullanıcı tarafından bu hizmetlerden faydalanılması yahut Sözleşmenin tamamının yerine getirilmesi sonrasında Sözleşmeden çekilme hakkının kullanılması mümkün değildir.
 4. Fesih işlemlerinde "Sözleşmenin Uygulanması Ve Hizmetin Sağlanması" maddesinin 11. maddesi uygulanır.

12.Sözleşmenin Feshi
 1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Online Kids Academy/Sağlayıcıya e-posta ile gönderilen uygun beyan ile feshedilebilir.
 2. Sözleşme feshi talebinin Online Kids Academy/Sağlayıcıya ulaşması durumunda, işbu Sözleşmenin “Sözleşmenin Uygulanması Ve Hizmetin Sağlanması” başlıklı maddesinin özellikle 11. fıkrası olmak üzere ilgili maddeleri uygulama alanı bulur.

13.Anlaşmazlık Çözümü
  İşbu Sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar Delaware Eyaleti ABD kanunlarına tabi olacaktır ve kanunların ihtilafı ilkeleri uygulanmayacaktır. Delaware, Dover Country eyalet ve federal mahkemeleri; işbu Sözleşmeden ya da işbu Sözleşmeyle ilgili olarak meydana gelen tüm anlaşmazlıklar üzerinde münhasır yetkiye sahip olacaktır. Kullanıcı işbu GKŞ'yi kabul ederek Delaware Eyaleti Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin yetkisine itirazından gayri kabil-i rücu olarak vazgeçmiş ve rıza göstermiş olur.

14.Telif Hakları
 1. Online Kids Academy/Sağlayıcı, Sistem ve Platform içerisinde bulunan eğitsel içerikler de dahil olmak üzere her türlü çalışmanın tüm telif haklarını elinde tutar.
 2. Platform üzerinde yer alan İçeriğin kopyalanması, dağıtımı ve diğer kullanımları, Online Kids Academy/Sağlayıcının yazılı rızası olmaksızın yasaktır.
 3. Kullanıcı, Platform İçeriğini kullanma, satma, yeniden satma ya da transfer etme, kopyalama, dağıtma ya da tanıtma hakkına sahip değildir.
 4. İşbu maddeye aykırı davranılması halinde, Online Kids Academy/Sağlayıcı tarafından her türlü hukuki yola başvurma hakları saklı tutulmuştur.

15.Son Hükümler
 1. Bu Düzenlemelerde Online Kids Academy/Sağlayıcı tarafından değişiklik yapılması mümkündür. Herhangi bir değişiklik yapılması halinde, Kullanıcıya bu değişiklikle ilgili bir e-posta ya da SMS gönderilebilir yahut ilgili değişiklik doğrudan www.onlinekidsacademy.com internet sitesi üzerinden yayınlanabilir. E-posta ya da SMS gönderilmesi halinde ilgili iletinin gönderildiği tarihte, Sitede yayınlanması halinde yayın tarihinde Kullanıcı tarafından işbu değişiklik öğrenilmiş ve kendisine tebliğ edilmiş kabul edilir. Bu bakımdan, Sitede mevcut uyarı ve işaretlere dikkat etmek, gönderilen ileti ve bilgilendirmeleri dikkatle okumak Kullanıcının sorumluluğundadır.
 2. Online Kids Academy/Sağlayıcı işbu Düzenlemeleri şu nedenlerle değiştirme hakkını saklı tutar:
  • Geçerli genel kanun hükümlerinde yapılan değişiklikler – bu kapsam dahilinde gereklilik teşkil edenler;
  • Bir mahkeme kararı ya da idari kuruluş kararına bağlı olarak bir yükümlülüğün yerine getirilmesi;
  • Platformun işbu Düzenlemeler veya kanunlara ters düşecek şekilde kullanımını engelleyen gerekçeler de dahil olmak üzere güvenlik gerekçesiyle yapılan değişiklikler;
  • Online Kids Academy/Sağlayıcı sistemlerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere Platformda yapılan teknik ya da teknolojik gelişmeler, ders içerikleri ve platform kapsamına ilişkin her türlü güncellemeler.
 3. Düzenlemelerde yapılan bu gibi değişiklikleri kabul etmeyen Kullanıcı e-posta yoluyla hizmet sağlama sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.
 4. Hizmetlerin sağlanması için işbu Sözleşme hükümlerinin yanı sıra, Site ve Platformda yayınlanan her türlü sözleşme ve bilgilendirme, Kullanıcıya iletilen her türlü e-posta ve SMS içeriği ile Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacaktır.