KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

“onlinekidsacademy.com” isimli internet sitemizde (bundan böyle SİTE ya da SİTEMİZ olarak anılacaktır) verilen tüm hizmetler, bulunan tüm web sayfaları ve bağlı sayfalar Celalettin Kaymakçı (Vergi No: 5390467777)’ya (bundan böyle FİRMAMIZ olarak anılacaktır) aittir, Firmamızın malıdır ve Firmamız tarafından işletilir.

Sitemize üye olan, eğitim/kurs ve sair herhangi bir ürün (bundan böyle HİZMETLER olarak anılacaktır) satın alan ya da sunulan hizmetleri kullanan kimseler (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlara tabi olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Sayın Kullanıcı; Sitemizdeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip, 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme koşullarını kabul etmiyorsanız; kayıt işlemlerini durdurunuz, Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeyiniz.

İşbu sözleşmenin tarafları Firmamız ile Kullanıcıdır. Sözleşme taraflara hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1. SORUMLULUKLAR

Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.

1.1. KULLANICI tarafından 14 (on dört) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma bildiriminin Firamıza yazılı olarak yapılması zorunludur. Ancak; Kullanıcının cayma hakkından faydalanabilmesi için henüz hiçbir Hizmeti kullanmamış olması gerekmektedir.

1.2. KULLANICI; eğitim/kurs, ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için ödemeyi taahhüt ettiği ücreti ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından, taahhüt edilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde, Firmamız verilen hizmeti tek taraflı olarak ve bir bildirimde bulunma mecburiyeti olmaksızın durdurma ve Kullanıcı tarafından ödenmeyen her türlü bedeli talep etme hakkını saklı tutar. Kullanıcının, hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir. Kendisi aleyhine hukuki yollara başvurulabilir, dava ve icra takipleri açılabilir.

Kullanıcılara gönderilen fatura ve benzeri belgeler, kargo ile veya e-fatura olarak teslim edilmektedir. Kargo ile gönderilmesi halinde, tüm kargo ücretleri alıcıya aittir.

Kullanıcı, satın aldığı Hizmetleri başka bir kişiye devretme hakkına sahip değildir. Aksi yöndeki talepler Firmamız tarafından reddedilecektir. Firmamız tarafından taahhüt edildiği şekliyle sunulmasına rağmen, Kullanıcının Hizmetleri kullanmaması halinde, satın aldığı hakları kaybolacaktır. Hizmetlerin ertelenmesi yahut dondurulması mümkün değildir.

1.3. KULLANICI; Sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Hiçbir Kullanıcı, fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlâl etmek anlamını taşıyacak şekilde Sitemizden yararlanamaz. Aynı şekilde, Sitemizin isim hakkı, kullanılan içeriklerin tamamı, hazırlanan müfredat, eğitimde kullanılan dokümanların tamamı, program, scriptler ve yazılıma ait tüm hakları saklıdır. İşbu metinde belirtilip belirtilmediğine bakılmaksın Siteye ait hiçbir döküman izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

1.4. KULLANICI; site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, eğitmenlere ya da çalışanlara yönelik herhangi bir baskı, üslup bozukluğu, adap, terbiye, ahlak kurallarına ve kanuna aykırı yaklaşım, tehdit ya da hakarete yönelik bir davranışta bulunmayacağını, eğitimlerde politika, din gibi konuşmalara yer vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, Firmamızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı vardır. Bu durumda, Kullanıcının Firmamızdan herhangi bir bakiye bedel ya da tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Firmamız ve 3. kişiler nezdinde oluşacak zarardan tamamen Kullanıcı sorumlu olacak, kendisi aleyhine hukuki yollara başvurulabilecektir. Bu durumda, Firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.

1.5. KULLANICI, eğitmenlere, çalışanlara ve Firmamıza bilgileri, eğitmen yahut eğitimlerin görüntülerini, Site tarafından sağlanan kayıt sisteminin haricinde kendisi tarafından hiçbir surette kayıt altına almayacağını, başkaları ile paylaşamayacağını ve bu bilgi ve görüntülerin Kişisel Verilerin Korunması kapsamında saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Firmamızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı vardır. Bu durumda, Kullanıcının Firmamızdan herhangi bir bakiye bedel ya da tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca, ortaya çıkacak hukuki ve cezai yaptırımlardan Kullanıcı münhasıran sorumlu tutulacak olup, Firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.

1.6. Kullanıcı adına oluşturulan hesap kişiye özeldir, tek bir kullanıcı tarafından kullanacağı ve bir başkası ile paylaşılmayacağı hususu işbu sözleşmenin kabulü ile Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt olunur. Kullanıcı, hesabı tarafından gerçekleştirilen olaylardan yasal olarak sorumludur. Kullanıcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

Bunun yanı sıra, Kullanıcılar banka hesap numaralarını veya şifrelerini de başkalarına aktarmamalı veya ödünç vermemelidir. Kullanıcı hesabının başkaları tarafından yasadışı olarak kullanıldığını tespit ederse, derhal Firmamızı bilgilendirmelidir. Firmamız, kullanıcıların hesaplarının yasa dışı yollarla ele geçirilmesi veya Kullanıcıların kendi ihmalleri nedeniyle hesapların ve şifrelerin yasadışı kullanımı durumunda sorumluluk kabul etmez.

1.7. KULLANICI tarafından yukarıda belirtilen maddelerin ihlâl edilmesi durumunda, ödenen ücretlerin henüz Hizmetlerden faydalanılmamış dahi olsa Firmamız tarafından iade edilme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Firmamızın bu kullanıcılar bakımından ilgili eylemlerinin tespit edildiği tarihten öncesinde ve sonrasında muaccel olacak olan ücretleri ya da bakiye ücretleri talep hakları da saklıdır.

1.8. FİRMAMIZ; Kullanıcının sözleşme konusu Hizmetlerden, Kullanıcının üzerine düşen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmesi kaydıyla, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Ancak, Sunulan Hizmetlerin fiyatları, şartları, sınıfı oluşturan öğrenciler, öğretmenler ve her türlü husus kullanım süresince değişiklik gösterebilir. Kullanıcı, Firmamızın bu hususlarda tek taraflı olarak değişiklik yapabileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca, Firmamız hizmet aldığı şirketlerde değişiklik yapma hakkını da saklı tutar.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcılara ve ziyaretçilere hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Kullanıcı; kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, sunulan hizmetler hakkında aranabilir, SMS ile bilgilendirilebilir yahut kendisine mail atılabilir. Kullanıcının kayıt işlemini tamamlaması, şirketten daha fazla telefon hizmeti, SMS ve mail almayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firmamız sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı, e-posta ya da SMS ile bildirildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ya da telefonuna SMS gönderilerek veya kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi ya da telefon numarasına gönderilen SMS vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5(beş) gün içerisinde yazılı olarak Firmamıza bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.